Yirmi beş yılı aşkın faaliyeti ile aralıksız olarak deneyimli kadrosu, Kendi öz kaynak ve dinamik yapısıyla, en kaliteli hizmeti en uygun koşullarda sağlayabilmek amacıyla, altyapı çalışmalarına da büyük önem vererek, sektörde ÖNCÜ olma gayretiyle 

TSE - TSEK ve ISO standartlarında elektrik hizmetlerini sunmaktadır.

Şu an bulunduğu konum itibariyle;

• 3500’e yakın İnşaat’ın tüm elektrik işleri,

• 800’e yakın marka mağaza dekorasyon ve aydınlatma işleri

(Türkiye geneli 450 yi aşkın TAÇ perde mağaza armatür üretimi ve montajı)

• 25 ’e yakın 30,000 m2 üzeri fabrika: Gıda, Mobilya ve A.V.M teslim etmiş, taşıdığı sorumluluk ve yükümlülüklerinin bilinci içerisinde hareket ederek, kaliteyi ilke edinen bir anlayışla geleceğe daha güvenle bakabilmekte ve üstlendiği tüm projeleri büyük başarılar göstererek sonuçlandırmaktadır.

Amacımız, Bireysel ve Kurumsal müşterilerimizin yaşamını kolaylaştırmak; almış olduğumuz işleri en uygun şekilde ve ZAMAN'INDA yerine getirmektir.

Kalite Politikamız

Çalışanlarımıza, Taşeronlarımıza ve diğer Kurum / Kuruluşlara karşı sorumluluk bilinci taşımak, 

müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek amacıyla, almış olduğumuz sorumlulukları, teknik ve estetik detayları da dikkate alarak, mevzuatına uygun şekilde; En iyi hizmet, En uygun fiyat ve Üstün kalite anlayışı ile zamanında yerine getirmek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sürekli kılmak,

Tüm çalışanlarımızla birlikte, katılımcı ve değişime açık bir ortam oluşturmak, 

Çalışanlarımızın; sağlık, güvenlik ve geleceğini güvence altına almak, aidiyet duygularını ve memnuniyetlerini yükseltmek, yürürlükteki standartları ve yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulayabilmek maksadıyla; eğitim ve bireysel gelişimlerini artırmak, ŞEFFAF YÖNETİM İLKESİ'ni benimseyerek bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak, Yüksek katma değer üretebilmek için uyumlu, koordineli, sıkı, sürekli ve şeffaf bir iletişim ağı kurarak ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yarar esasına dayalı bir ilişkiye önem vererek sonuçlarını izlemek ve hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından emin olmak, 

Tüm organizasyonda ortak kalite bakış açısını benimsetmek, 

Tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileşme ve gelişme elde etmektir.

Personelde Aranılan Temel Nitelikler

Karşılıklı Güven Esasina Dayali Uzun Süreli Birliktelik 

Aidiyet Olma Duygusu ( Sistemin Bir Parçası Olduğunu Hissetmek Ve Benimsemek ) 

Kontrolsüz Görev Anlayışı ( Görevini İkaz Edilmeden Yapabilme Alışkanlığı ) 

Dayanışma Ve İşbirliği , Ekip Çalışması Ve Koordinasyon Becerisi 

Bilgiyi Paylaşabilmek ( " Ben " Yerine " Biz " Diyebilmek ) 

Planlama Ve Karar Verme , Takip Ve Kontrol Becerisi 

İletişim Becerisi ( Dinleme, Yazılı Ve Sözlü İfade Ve İkna Yeteneği ) 

Özeleştiri Ve Hatalarını Düzeltme ( Geri Besleme ) Alışkanlığı 

Hak Ve Adalet Prensiplerini Benimseyip Uygulayabilmek 

Güvenilirlik, Dürüstlük, Yaratıcılık Ve Girişkenlik 

Problem Çözebilmek Ve Çatışmayı Önlemek ( Sorun Oluşturma Yerine Çözümüne Yardımcı Olmak ) 

Sorumluluk Bilinci , Soğukkanlılık Ve Kendine Güven 

Huzurlu Ve Uyumlu Çalışmak , Uzlaşıcı Olmak 

Sosyal Yaşama Uyum Sağlamak 

Kendini Her Yönden Geliştirmek Ve Genel Kültür Düzeyini Artırmak , Değişim Ve Yeniliklere Açık Olmak 

Empati Kurabilmek ( Kendimizi Başkasının Yerine Koyarak Bir Olay / Duruma Bakabilmek Ve Onun Gözüyle Görebilmek ) 

Müşteri Odaklılık ( Müşteri İstek Ve İhtiyaçlarını Belirleyerek, Zamanında Cevap Verebilecek Tedbirleri Almak Suretiyle "Müşteri Memnuniyeti"ni Sağlamak ) 

İş Ahlakı Ve İş Disiplini 

Zamana Riayet 

Can Ve Mal Güvenliğine Önem Vermek 

Emniyet Ve Tasarruf Tedbirlerini Uygulamak 

Tertipli Ve Düzenli Olmak 

Sağlığına Ve Kişisel Temizliğine Önem Vermek 

Gizliliğe Ve Sır Saklamaya Özen Göstermek 

Temsil Yeteneği ( Kılık Ve Kıyafet, Hareket Ve Davranışlar, Konuşma Şekli, Görgü Ve Nezaket Kurallarına Uyum )